O nás

   Občianske združenie Ružomberská Žofia vzniklo združením osôb ochotných akýmkoľvek spôsobom pomôcť pri záchrane Kaštieľa svätej Žofie a podieľať sa na činnosti združenia a jeho propagácii.

   Poslaním združenia je záchrana, obnova a rekonštrukcia nehnuteľnej kultúrnej pamiatky, Kaštieľa svätej Žofie v Ružomberku a jej využitie pre kultúrne, vzdelávacie, výchovné a humanitárne ciele. Vytvorenie a prevádzkovanie výstavných a spoločenských priestorov a školiaceho centra pre rôzne druhy remeselnej a výtvarnej tvorby s hlavným dôrazom na textil, ako odbor s dlhoročnou tradíciou a históriou v meste Ružomberok, a služby na podporu regionálneho rozvoja, zamestnanosti a sociálnej pomoci. 

   V prípade akýchkoľvek dotazov nás neváhajte kontaktovat.

 

   Cieľom je dosiahnuť zahájenie obnovy zachovanej časti kaštieľa v postupných krokoch a vytvoriť výstavné, prednáškové a remeselné priestory pre širokú verejnosť. Pritiahnuť tak do nášho mesta nových návštevníkov, a to nielen zo Slovenska. Získať finančné prostriedky z rôznych darov, dotácií a grantov na ďalšiu rekonštrukciu kaštieľa. Veríme, že tak postupne vzniknú nové pracovné miesta zabezpečujúce  prevádzku objektu a  prípravu a realizáciu kultúrno-výchovných programov v kaštieli a pri propagácii kaštieľa doma i v zahraničí. 

 

   Obnovený  kaštieľ sv. Žofie bude miestom, ktoré zastreší minulosť, prítomnosť a budúcnosť, miestom:

- ktoré predstaví ružomberský kaštieľ v expozícii venovanej jeho histórii, sláve i úpadku, i jeho opätovnému znovuzrodeniu,

- ktoré pripomenie minulosť textilného priemyslu v Ružomberku a zároveň ukáže návštevníkom interaktívnou formou tajomstvá textilných technológii od ručnej až po priemyselnú výrobu textilu,

- kde záujemcovia formou seminárov a workshopov získajú vedomosti a dovednosti z rozličných textilných a nie len textilných remeselných a výtvarných techník,

- pre remeselné a výtvarné výstavy a iné slávnostné príležitosti v reprezentačných priestoroch kaštieľa.

- pre stretávaní ľudí so záujmom o histórii, remeslá, umení a ďalšie skoro zabudnuté ľudské činnosti.

 

Detail renesančného ornamentu (Umelecko-historický výskum - Kaštieľ Žofia 1981, Archiv Pamiatkového úradu SR)

 

Upozornenie:

Od 1.1.2021sa nám podarilo spustiť novú stránku o vzniku, rozvoji a konečnom zániku bavlnársky závodov v Ružomberku na motívy výstavy "Od Mautnera po 21. storočie" uskutočnenej v Ružomberku roku 2016 u príležitosti 120. výročia vzniku podniku.  Nájdete ju na adrese:  https://textilka-ruzomberok.webnode.sk/  pod názvom Textilka Ružomberok. Tešíme sa na Vás.       Ing. Vilibald Liebscher - OZ Ružomberská Žofia