Hypernova v Ružomberku končí posledného januára budúceho roka!

22.10.2015 20:00

Ako uviedol spravodajský portál Ružomberok 24 prevádzkovateľ ružomberskej Hypernovy  komanditná spoločnosť TERNO Group k.s. (CONDORUM LTD - Nikózia, Cyperská republika ako komanditista  a CONDORUM SK s.r.o. - Bratislava, SR ako komplementár) uzatvorí svoju prevádzku 31. januára 2016.

Kto bude ďalším prevádzkovateľom tohto hypermarketu, kvôli ktorému pred takmer 14-timi rokmi bola zvalená polovica národnej kultúrnej pamiatky, Kaštieľa svätej Žofie? Komu ho predá alebo prenajme súčasný majiteľ, investičný fond FORESPO NR a.s., ktorého vlastníkom je  podielový fond "Náš prvý realitný o.p.f. - Prvej penzijnej správcovskej spoločnosťi Poštovej Banky, správ. spol., a.s.", so sídlom v Bratislave?

Z článku citujeme:

„Naše rozhodnutie súvisí s optimalizáciou obchodnej siete Hypernova. Všetkým zamestnancom dotknutej prevádzky sme nad rámec zákonom stanovených odstupných podmienok ponúkli právne a personálne poradenstvo a prácu v rámci siete našich obchodov. Spolupráca s našimi dodávateľmi pokračuje plynule ďalej. S majiteľmi obchodných priestorov zároveň diskutujeme o ďalšom vyžívaní obchodných priestorov a potenciálnom zamestnaní pracovníkov,“ povedal Oto Lanc, výkonný riaditeľ spoločnosti.

Obchodná sieť Hypernova pôsobí na Slovensku od roku 2001. Aktuálne prevádzkuje 13 hypermarketov a 6 čerpacích staníc Hypernova. Hypernova v Liptovskom Mikuláši bude naďalej ponúkať svoje služby zákazníkom z Liptova.   Zdroj: TERNO Group, Ľuboš Žinčík